// Centraal Hits stapt over van Twitter naar Mastodon.